Secretariaat:

De heer G.A.van de Kraats
Beethovenlaan 223
6865DN Doorwerth.|
Telefoon 06 5209 0599

steunfondskruiswerkrenkum@gmail.com 

Aanvraagformulieren dienen via de mail opgevraagd en weer ingeleverd te worden.
Ze moeten ruim vóór een bestuursvergadering binnen zijn.
Een toezegging van een bijdrage blijft een jaar geldig en moet binnen die termijn worden benut.

Vergaderdata bestuur in 2022:
21 juni
20 september
20 december

Bestuursleden :
Dhr. Joop Harmsen - voorzitter
Dhr. Ton van de Kraats - secretaris
Dhr. Wim Tinke - penningmeester
Mevrouw Willemien Deurman-Peters - lid
Dhr. J.J.Slok - lid