Secretariaat:

De heer G.A.van de Kraats
Beethovenlaan 223
6865DN Doorwerth.|
Telefoon 06 5209 0599

steunfondskruiswerkrenkum@gmail.com 

Aanvraagformulieren dienen via de mail opgevraagd en weer ingeleverd te worden.
Ze moeten ruim vóór een bestuursvergadering binnen zijn.
Een toezegging van een bijdrage blijft een jaar geldig en moet binnen die termijn worden benut.

Vergaderdata bestuur in 2023:
21maart
20 juni
19 september
19 december

Bestuursleden :
Dhr. Joop Harmsen - voorzitter
Dhr. Ton van de Kraats - secretaris
Dhr. Wim Tinke - penningmeester
Mevrouw Elly Beekman- lid
Dhr. J.J.Slok - lid