Secretariaat:

De heer G.A.van de Kraats
Beethovenlaan 223
6865DN Doorwerth.|
Telefoon 06 5209 0599

steunfondskruiswerkrenkum@gmail.com 

Aanvraagformulieren dienen via de mail opgevraagd en weer ingeleverd te worden.
Ze moeten ruim vóór een bestuursvergadering binnen zijn.

Vergaderdata bestuur in 2021:
30 maart
29 juni
28 september
21 december

Bestuursleden :
Dhr. Joop Harmsen - voorzitter
Dhr. Ton van de Kraats - secretaris
Dhr. Wim Tinke - penningmeester
Mevrouw Willemien Deurman-Peters - lid
Dhr. J.J.Slok - lid